Gratis in huis boven €99,-

Binnen 24 uur verstuurd

Binnen 30 dagen gratis retour

Nu 25% bundel korting

Algemene voorwaarden

DIENSTEN VAN DE DIENST

—-

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Happy Naps B.V .. In de hele site, de termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar Happy Naps B.V .. Happy Naps B.V. biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn van deze site aan u, de gebruiker, geconditioneerd op uw aanvaarding van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en kennisgevingen hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, bent u betrokken bij onze “Service” en stemt u ermee in om gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar in dit document wordt verwezen en/of met hyperlinks beschikbaar zijn. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van gebruikers zonder beperking die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of leveranciers van content zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens onze website te openen of te gebruiken. Door het openen of gebruiken van een deel van de site, stemt u ermee in gebonden te zijn door deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Nieuwe functies of gereedschappen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, moeten ook aan de Servicevoorwaarden worden onderworpen. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het posten van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze winkel is gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

AFDELING 1-VOORWAARDEN VOOR ONLINE OPSLAG

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, vertegenwoordigt u dat u ten minste de leeftijd van de meerderheid in uw staat of provincie van woonplaats, of dat u de leeftijd van de meerderheid in uw staat of provincie van de woonplaats en u hebt ons uw toestemming gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch u, in het gebruik van de Dienst, in strijd met wetten in uw rechtsgebied (met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrecht).

U mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard doorgeven.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

 

AFDELING 2-ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) niet versleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies omvat over verschillende netwerken, en (b) wijzigingen in overeenstemming en aanpassing aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verleend, te reproduceren, te kopiëren, te verkopen, te verkopen, te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De posten die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak inbegrepen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

AFDELING 3-NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer tijdige informatiebronnen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet actueel en is alleen beschikbaar voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te wijzigen op elk gewenst moment, maar we hebben geen verplichting om eventuele informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

 

AFDELING 4-WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN

Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Wij behouden ons het recht op elk moment om de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen zonder kennisgeving op elk gewenst moment.

Wij zijn niet aansprakelijk voor u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, schorsing of intrekking van de Service.

 

AFDELING 5-PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan terugkeer of uitwisseling alleen volgens ons terugkeerbeleid.

We hebben alles gedaan om de kleuren en beelden van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computermonitor de weergave van elke kleur zal nauwkeurig zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied. We kunnen dit recht op een geval per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te stoppen. Elke aanbieding voor een product of dienst gemaakt op deze site is nietig waar verboden.

Wij rechtvaardigen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie, of ander materiaal gekocht of verkregen door u zal voldoen aan uw verwachtingen, of dat eventuele fouten in de Service zal worden gecorrigeerd.

 

AFDELING 6-NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren die u bij ons plaatst. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op orders die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of orders die dezelfde facturering en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging of annulering van een bestelling maken, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de order werd besteld. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die in ons eigen oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst.

U gaat akkoord met het leveren van huidige, volledige en nauwkeurige aankoop en rekening informatie voor alle aankopen in onze winkel. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, snel bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u opnemen.

Voor meer informatie kunt u het terugkeerbeleid bekijken.

 

AFDELING 7-FACULTATIEVE INSTRUMENTEN

Wij kunnen u toegang geven tot gereedschap van derden waarover wij geen controle en geen input hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools “as is” en “as beschikbaar” zonder enige garantie, representatie of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en keurt de voorwaarden goed die door de relevante derde (e) provider (en) van derden worden verstrekt.

We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 

AFDELING 8-KOPPELINGEN VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u rechtstreeks naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij zijn niet verantwoordelijk voor en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor derden materialen of websites, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of andere transacties gemaakt in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aandoet. Klachten, claims, bezwaren of vragen betreffende producten van derden moeten aan de derde partij worden gericht.

 

AFDELING 9-OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld prijsvragen) of zonder een verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen, of online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk, ‘opmerkingen’), u het ermee eens dat we kunnen, op elk gewenst moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk medium opmerkingen die u naar ons toe. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te handhaven; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen, of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om te controleren, bewerken of verwijderen van inhoud die wij bepalen in onze enige discretie zijn onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of in strijd met de intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen schending van enig recht van een derde partij, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U bent het er verder mee eens dat uw opmerkingen geen libelous of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of geen computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de Service of een verwante website. U mag geen valse e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of anders misleiden ons of derden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid voor opmerkingen van u of derden.

 

AFDELING 10-PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

 

AFDELING 11-FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie zijn op onze site of in de dienst die typografische fouten bevat, onjuistheden of omissies die kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijsstelling, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transit tijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om orders te annuleren als informatie in de Service of op een verwante website op elk moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij verbinden ons niet tot het bijwerken, wijzigen of verduidelijken van informatie in de Dienst of op een verwante website, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er is geen gespecificeerde update of verversingsdatum toegepast in de Service of op een verwante website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

AFDELING 12-VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor alle onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te kwetsen, te misbruiken, te beledigen, te beledigen, te kwetsen, te lasteren, te intimideren, te intimideren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; f) valse of misleidende informatie te verstrekken; g) virussen te uploaden of te verzenden of een ander soort kwaadaardige code die op enigerlei wijze gebruikt zal worden of kan worden gebruikt die van invloed zijn op de functionaliteit of werking van de dienst of van een verwante website, andere websites, of het internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) te spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, crawl, of schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met de beveiligingskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website voor het overtreden van een van de verboden gebruik te beëindigen.

 

AFDELING 13-DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet, vertegenwoordigen of rechtvaardigen dat uw gebruik van onze service zal worden ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos.

Wij rechtvaardigen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd van tijd kunnen verwijderen of de dienst te allen tijde, zonder kennisgeving aan u, kunnen annuleren.

U bent het er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van of het onvermogen om de dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die door de dienst aan u worden geleverd, worden (met uitzondering van de door ons uitdrukkelijk aangegeven) “as is” en “as is” voor uw gebruik verstrekt, zonder enige vorm van vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden, uitdrukkelijk of stilzwijgende, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Happy Naps B.V., onze bestuurders, officieren, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor schade, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de dienst of van producten die met de dienst zijn aangeschaft, of voor elke andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in alle inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook, gemaakt als gevolg van het gebruik van de dienst, of van eventuele content (of product) die via de dienst is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien zij op de hoogte zijn gebracht van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden niet toestaan dat de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, in dergelijke staten of rechtsgebieden, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

 

AFDELING 14-SCHADELOOSSTELLING

U gaat akkoord om Happy Naps B.V. en onze ouders, dochterondernemingen, affiliates, partners, officieren, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschuldig aan elke vordering of vraag, inclusief redelijke advocaten, 8217; vergoedingen,die door een derde wordt gemaakt als gevolg van of als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij met verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

AFDELING 15 –SEVERABILITEIT

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden wordt bepaald als onrechtmatig, nietig of niet-afdwingbaar, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover de toepasselijke wet dit toestaat, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht van deze Gebruiksvoorwaarden te zijn gescheiden,deze vaststelling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

 

AFDELING 16 — BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de einddatum zijn aangegaan, moeten voor alle doeleinden de beëindiging van deze overeenkomst overleven.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn effectief tenzij en tot beëindiging door u of ons.U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u onze Services niet meer wilt gebruiken, of wanneer u onze website niet meer gebruikt.

Als u in ons enige oordeel faalt, of wij vermoeden dat u niet heeft voldaan aan enige termijn of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging;en/of kan u daarom toegang tot onze Diensten weigeren (of een deel daarvan).

 

AFDELING 17 — VOLGENDE OVEREENKOMST

Het feit dat wij geen recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uitoefenen of handhaven, vormt geen afstand van dit recht of van deze bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle door ons op deze website of ten aanzien van de Dienst geposte gedragsregels vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, en vervangen door eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk,tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat als strijdig met de opsteller.

 

SECTIE 18: GOVERING RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Klokkebouw 258, Eindhoven, NB, 5617AC, Nederland.

 

AFDELING 19: VERANDERINGEN NAAR DE DIENSTENTERMEN

U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden te updaten, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te posten.Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen.Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het posten van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

 

SECTIE 21: CONTACTE INFORMATIE

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten aan ons worden toegezonden op hello@happynaps.eco.

 

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via UWEMAIL@uwwinkel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

KLACHTENREGELING

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar hello@happynaps.eco. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.